Tatra Maps

 

Eagle Path (Orla Perć)

home page

products

news

awards

hiking maps

history

hyperlinks

gallery

Zamarła Turnia and Kozia Przełęcz from the South

Przełęcz nad Buczynową Dolinką

ladder over Kozia Pass (Kozia Przełęcz)

view from Kozi  Wierch to the North-West

chimney

path from Zawrat pass to Świnica

Granaty from Mały Kościelec

Czarne Ściany from the East

Kozi Wierch from Granaty

Mała Buczynowa Turnia - path on the ridge

south wall from Zamarła Turnia

Krzyżne pass from the West

Pusta Valley (Pusta Dolinka) from Eagle Path (Orla Perć)

Świnica and Zawrat pass from Five Ponds Valley (Dolina Pięciu Stawów Polskich)

Zmarzły Staw from Mały Kozi Wierch

Kościelec from Mały Kozi Wierch

Buczynowa Valley (Buczynowa Dolinka) from Eagle Path (Orla Perć)

Zadni Staw from Zawrat

Mały Kozi Wierch from Five Ponds Valley (Dolina Pięciu Stawów Polskich)

Zawrat pass from the South

Żleb Kulczyńskiego from Kozie Czuby

view from Kozia Pass (Kozia Przełęcz) to Kozia Valley (Kozia Dolinka)

Pośredni Granat from Skrajny Granat

approach to Kozi Wierch

Eagle Path (Orla Perć) from the North

Panszczyca Valley (Dolina Pańszczycy) from Skrajny Granat

Żleb Drege'a from Czarny Staw Gąsienicowy

east part of Eagle Path (Orla Perć) from Panszczyca Valley (Dolina Pańszczycy)

chains

Kozia Valley (Kozia Dolinka) from Kościelec